Zaznacz stronę

Kancelaria Radcy Prawnego

Anna Błaszkiewicz

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Anna Błaszkiewicz

O Mnie

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, a jednocześnie aplikantem radcowskim. Pracuję na codzień w jednej z legnickich kancelarii prawnych. Posiadam doświadczenie, stosowną wiedzę oraz umiejętności przydatne w udzielaniu porad prawnych on-line, sporządzaniu i uzasadnianiu pism procesowych oraz wszelkiego rodzaju wniosków, głównie w zakresie prawa cywilnego, odszkodowawczego, upadłościowego i gospodarczego.

Zagadnienia z innych dziedzin prawa również nie są mi obce, a ponadto zawsze staram się wszelkie wątpliwości rozwiewać poprzez konsultacje z bardziej doświadczonymi prawnikami. Przykładam wielką wagę, aby klient był dobrze i rzetelnie poinformowany, co może go spotkać oraz jakich ewentualnych trudności może się spodziewać.

Radca prawny
Anna Błaszkiewicz

Jako pracownik kancelarii prawnej stykam się codziennie z praktycznym zastosowaniem prawa, co pozwala mi już spojrzeć na sprawę z perspektywy praktyka a nie teoretyka. Gwarantuję szybką i profesjonalną odpowiedź, jeżeli zagadnienie będzie miało bardziej złożony charakter moja odpowiedź nastąpi w stosownym czasie, po dogłębnym przeanalizowaniu problemu.

W celu uzyskania bliższych informacji proszę wypełnić FORMULARZ, postaram się odpowiedzieć jak najszybciej na zadane pytanie.

Oferta

Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo gospodarcze,
 • prawo handlowe,
 • prawo cywilne,
 • prawo karne,
 • prawo budowlane

Reprezentując przed Sądami i innymi organami, przygotowując pozwy, środki zaskarżania i inne pisma procesowe, sporządzając opinie prawne i projekty umów, uczestnicząc w negocjacjach i działaniach przedsądowych. Zapewniamy również stałą obsługę podmiotów gospodarczych w w/w zakresie. Proponujemy dogodny sposób rozliczania, który jest ustalany dla każdego Klienta indywidualnie.

Sprawy karne
 • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym oraz na etapie postępowania przygotowawczego
 • obrona w sprawach o wykroczenia
 • pomoc prawna na etapie postępowania wykonawczego
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym (w tym sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i występowanie przed sądem w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego).
Sprawy cywilne
Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego obejmuje udzielenie porad prawnych oraz reprezentowanie przed sądem w sprawach z zakresu m.in.:

 • prawa zobowiązań (m.in. powództwa o zapłatę, o odszkodowanie, o zadośćuczynienie)
 • prawa rzeczowego (m.in. ochrona prawa własności, ochrona posiadania, zniesienie współwłasności, zasiedzenie)
 • spadki – (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek)
 • sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego – m.in. sprawy o rozwód, o separację, alimenty
Sprawy z zakresu prawa rodzinnego

Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego obejmuje udzielenie porad prawnych oraz reprezentowanie przed sądem m.in. w następujących sprawach:

 • rozwody
 • separacje
 • alimenty
 • przysposobienie
Sprawy z zakresu prawa administracyjnego

Pomoc prawna z zakresu prawa administracyjnego obejmuje między innymi udzielanie porad prawnych oraz:

 • reprezentowanie klienta przez organami administracji publicznej
 • przygotowywanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • przygotowywanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
Pomoc prawna dla przedsiębiorców i osób prawnych
 • prowadzenie stałej obsługi prawnej przedsiębiorstwa
 • udzielanie porad prawnych w bieżących sprawach przedsiębiorstwa
 • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych,
 • sporządzanie opinii prawnych
 • udział w negocjacjach handlowych
 • reprezentowanie klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej
Prawo budowlane
 • legalizacja samowoli budowlanej
 • uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy
 • uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę
 • badanie stanu prawnego nieruchomości (pod inwestycje)
Ustawy i rozporządzenia
 • Ustawa o wyrobach budowlanych
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

E-Porady

Wypełniając poniższy formularz mogą Państwo zamówić poradę prawną online. Porady udzielane odpłatnie po otrzymaniu przez Kancelarię honorarium. Wysokość honorarium zostanie podana po zapoznaniu się z treścią Państwa zamówienia. Kancelaria zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań przed udzieleniem porady

Dyżur

Od poniedziałku do piątku w godz. 8-16
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

Adres kancelarii

ul.Złotoryjska 21 lok.4
59-220 Legnica