• "Ignorantia iuris nocet"
  - Nieznajomość prawa
  szkodzi
 • "Pacta sunt servanda"
  - Umów należy
  dotrzymywać
 • "Scire leges non hoc est verba earum tenere,
  sed vim ac potestantem"
  - Znać ustawy to nie znaczy
  trzymać się ich słów,
  lecz rozumieć ich sens i znaczenie
 • "Aequitas sequitur legem"
  - Sprawiedliwość idzie
  za prawem
 • "Iustitia civitatis fundamentum"
  - Sprawiedliwość jest
  fundamentem państwa